Tło

Bierzmowanie

Jest to drugi, po chrzcie sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sprawia on, że katolik jeszcze ściślej wiąże się z Kościołem i otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, by odważniej i mocniej szerzyć, bronić i wyznawać swoim życiem wiarę w Boga. Podobnie jak chrzest wyciska on niezatarte znamię. Często nazywany jest też sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Ważne zatem jest przygotowanie do tego sakramentu, które odbywa się najczęściej już od klasy VI szkoły podstawowej. Przez trzy lata formacji młody człowiek powinien stać się odpowiedzialnym katolikiem i pogłębiać swoją więź z Bogiem. Oprócz wiedzy podejmuje on duchowy trening praktyk religijnych (nabożeństwa różańcowe, comiesięczna spowiedź, roraty, Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne itp.), uczy zachowania w kościele, doskonali dawanie świadectwa swojego życia i postawy w szkole oraz wśród rówieśników.

W naszym kościele Sakrament Bierzmowania jest udzielany raz w roku. W spotkaniach przygotowujących powinni wziąć udział wszyscy uczniowie klas VI, VII i gimnazjaliści z klas II i III mieszkający na terenie naszej parafii. Udział w nich jest jednym z warunków dopuszczenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Dokumenty potrzebne do otrzymania bierzmowania:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy (indeks), albo świadectwo ukończenia katechizacji (dla dorosłych).

Msze Święte

 • Niedziele i święta
  8:00, 10:00, 12:00, 17:00
 • Dni powszednie
  7:00, 18:00
 • Święta zniesione
  7:00, 9:30, 16:30, 18:00

Kancelaria Parafialna

 • Wtorek
  16:30-17:30
 • Czwartek
  16:30-17:30
 • Sobota
  8:30-10:00

Zwiedzanie Kościoła

Odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z przewodnikiem.

 • I PIĄTKI MIESIĄCA
  17:00-17:45
 • SOBOTA:
  09.00-11.00
 • NIEDZIELA:
  9.00-9:45
  11:00-11:45
  13:00-13:45

 • Kontakt: 12-285-03-21 (plebania)