Tło

Małżeństwo

Jest to sakrament, który udzielają sobie nawzajem narzeczeni stając się małżeństwem. Kapłan błogosławi go i potwierdza pełniąc rolę świadka. Narzeczeni ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że nie opuszczą się aż do śmierci, zapraszają Boga, aby był On zawsze z nimi, a także otwierają się na przyjęcie potomstwa (tym samym uczestnicząc w Bożym planie stwórczym, przekazując życie swoim dzieciom).

Obowiązki narzeczonych przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa:

 • spotkania w poradni rodzinnej
 • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa)
 • udział w skupieniu przedślubnym
 • rozmowa z kapłanem
 • uzupełnienie wiadomości religijnych
 • jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy, zobowiązani są zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich
 • narzeczony/narzeczona przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. proboszcza, stwierdzający brak przeszkód małżeńskich
 • spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków

Dokumenty:

 • świadectwo Sakramentu Chrztu świętego obydwu stron
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie jest zaznaczone w metryce chrztu)
 • strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka
 • dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy
 • dowody osobiste
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) - data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu

W dniu ślubu, 10 minut przed godziną zawarcia Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do zakrystii, aby:

 • złożyć brakujące podpisy
 • przynieść obrączki
 • dostarczyć potwierdzenie spowiedzi świętej

Msze Święte

 • Niedziele i święta
  8:00, 10:00, 12:00, 17:00
 • Dni powszednie
  7:00, 18:00
 • Święta zniesione
  7:00, 9:30, 16:30, 18:00

Kancelaria Parafialna

 • Wtorek
  16:30-17:30
 • Czwartek
  16:30-17:30
 • Sobota
  8:30-10:00

Zwiedzanie Kościoła

Odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z przewodnikiem.

 • I PIĄTKI MIESIĄCA
  17:00-17:45
 • SOBOTA:
  09.00-11.00
 • NIEDZIELA:
  9.00-9:45
  11:00-11:45
  13:00-13:45

 • Kontakt: 12-285-03-21 (plebania)